CONSTRUIR LA PAU ÉS UN ART

Realment el món actual necessita pau. Hi ha una crispació a l’ambient, sorprenentment, notòria. A l’àmbit invisible de la intimitat de moltes persones s’estan produint veritables conflictes. A les famílies, al treball i la mateixa comunitat creient, tenim dubtes sobre el que cal fer davant dels problemes que ens envolten. Però, malgrat la magnitud del repte difícil pel qual estem passant, hem de procurar afavorir tot el que fomenti la serenor, la unitat, l’amistat social, el treball conjunt.

El papa Francesc al·ludeix en això, quan diu: No és fàcil construir aquesta pau evangèlica que no exclou ningú sinó que integra també els qui són poc o molt estranys, les persones difícils i complicades, els qui reclamen atenció, els qui són diferents, els qui estan molt colpits per la vida, els qui tenen altres interessos. És dur i demana una gran amplitud de ment i de cor, ja que no es tracta d’un <<consens d’escriptori o una efímera pau per a una minoria feliç>>, ni d’un projecte <<d’uns pocs per a uns pocs>>. Tampoc no pretén ignorar o dissimular els conflictes, sinó <<acceptar de sofrir el conflicte, resoldre’l i transfomar-lo en l’anella d’un nou procés>>. Es tracta de ser artesans de la pau, perquè construir la pau és un art que demana serenitat, creativitat, sensibilitat i destresa”. ( Exhort. Ap. Gaudete et exsultate, 89 )

Aquest mes d’octubre celebrarem la festa de Sant Francesc d’Assís, el sant que va sembrar fraternitat per tot arreu. Demanen-li que ens ajudi a evitar tota forma d’agressió. Que aprenguem a acollir la veritable pau en el nostre interior i mirar de viure en harmonia amb tothom. Que arribem a ésser, realment, el germà de tots i veritables constructors de pau.

Mn. Esteve Espín Cifuentes

Aprendre a discernir

A vegades la vida, personal i comunitària, s’ens complica d’una manera que no controlem. Sembla que arribem al límit de les nostres forces. La confusió impera en el nostre estat d’ànim. Inesperats i enrevessats embolics ens fan perdre la serenor i sembla produir-se, dins i fora, l’anomenada tempesta perfecta. Llavors, és vital aprendre a discernir el que realment ens està passant, saber analitzar-lo amb suficient objectivitat, sinceritat i valentia per afrontar un examen dolorós però imprescindible, que ens permetrà avançar i madurar.

La nostra diòcesi es troba -providencialment- en una situació de profunds canvis. Com a creients som interpel·lats a donar una resposta. Amb el nou curs avançarem pel camí que ens porti a una nova realitat de comunitats pastorals més dinàmica. No hem de tenir por a aquest canvi de mentalitat i maneres noves de treballar. El papa Francesc diu al respecte: “(El discerniment) resulta especialment important quan apareix una novetat en la pròpia vida, i llavors cal discernir si és el vi nou que ve de Déu o és una novetat enganyosa de l’esperit del món o de l’esperit del diable. En altres ocasions s’esdevé el contrari, perquè les forces del mal ens indueixen a no canviar, a deixar les coses com estan, a optar per l’immobilisme o la rigidesa. Llavors impedim que actuï el buf de l’Esperit. Som lliures, amb la llibertat de Jesucrist, però ell ens crida a examinar el que hi ha dins nostre -desigs, angoixes, temors, recerques- i el que passa fora de nosaltres -els signes dels temps- per a reconèixer els camins de la llibertat plena: << Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el que és bo>>”.

La festa de la Transfiguració del Senyor que celebrarem al poc de començar el mes d’agost, pot ser una bona icona bíblica d’aquest discerniment sorprenent al qual estem cridats. Que siguem dignes de distingir l’esplendor i la divinitat del rostre de Crist, en aquests nous i delicats reptes que hem d’afrontar junts, en el context de l’Arxiprestat de la Cisa.

Mn. Esteve Espín Cifuentes

SETMANA SANTA A TEIÀ

La pandèmia també hi ha influït en la vida litúrgica de l’Església i les normes i directrius contingudes en els llibres litúrgics, concebudes per a temps normals, no són enterament aplicables en temps excepcionals de crisi com aquests. De cara a les celebracions de la Setmana Santa i del Tridu Pasqual, en aquest any 2021, que per segona vegada es desenvolupen aquestes circumstàncies difícils, la nostra Parròquia de Sant Martí de Teià, es proposa tenir molt present les següents recomanacions:

 • Sempre que sigui possible, des d’un discerniment responsable que ha de fer cada fidel, es recomana la participació presencial a la celebració, formant part activa de l’assemblea.
 • Aquells fidels que, per raó d’edat, malaltia, o de prudència sanitària, no puguin participar presencialment a les celebracions, que les segueixin pels mitjans de comunicació.
 • En totes les celebracions s’hauran de respectar les normes emanades de les autoritats sanitàries en la lluita contra el virus: l’aforament dels temples, les recomanacions sanitàries i higièniques per fer dels llocs de culte espais sans i segurs, l’ús de la màscara , disponibilitat de gel hidroalcohòlic, distància social, ventilació dels espais, etc.
 • S’han de preparar amb molt de compte les celebracions, acollint de bon grat les indicacions per adaptar-les a aquest temps de pandèmia.
 • El cant no està prohibit, sempre que no hi hagi alguna indicació expressa de les autoritàries sanitàries i es faci amb les mesures de precaució adequades -ús de mascareta en tot moment i distància de seguretat entre les persones.
 • S’ha d’evitar la distribució de subsidis per al cant en suport de paper, o qualsevol tipus de fulletó explicatiu de la celebració, pel risc que comporten davant d’un possible contagi.
 • S’ha de preparar als fidels per rebre la comunió de manera segura i ordenada, procurant que aquest gest central de la celebració es faci de la millor manera possible.
 • Per al bé dels fidels, en el cas que els aforaments permesos en les esglésies siguin un greu problema per a la participació, el Bisbe diocesà pot autoritzar que es facin diverses celebracions en el mateix temple en hores successives, sempre que això es faci veritablement per utilitat dels fidels i en circumstàncies de real necessitat.
 • El Diumenge de Rams els fidels romandran en els seus llocs i es farà la benedicció i la proclamació de l’evangeli amb localització, dins de l’església, en el qual els fidels puguin veure el ritu. S’utilitzarà la forma més simple i es recomana participar el dissabte a la tarda, a la vigília de Rams, per evitar aglomeracions.
 • El Dijous Sant hi haura la processó i la reserva del Santíssim Sagrament per a l’adoració i la comunió a l’endemà. Es facilitarà, en la mesura del possible, que els fidels puguin dedicar un temps d’adoració, respectant sempre els horaris de restricció de la lliure circulació dels ciutadans.
 • El Divendres Sant en la pregària universal s’utilitzarà el formulari: “Per qui pateixen en temps de pandèmia:

Preguem també per tots els que pateixen les conseqüències de la pandèmia actual: perquè Déu Pare concedeixi la salut als malalts, fortalesa a el personal sanitari, consol a les famílies i la salvació a totes les víctimes que han mort. Oració en silenci. Déu totpoderós i etern, singular protector en la malaltia humana, mira compassiu l’aflicció dels teus fills que pateixen aquesta pandèmia; alleuja el dolor dels malalts, dóna força als que els cuiden, acull en la teva pau als que han mort i, mentre dura aquesta tribulació, fes que tothom pugui trobar alleugeriment en la vostra misericòrdia. Per Jesucrist, el nostre Senyor. R. Amén. “

 • El Divendres Sant en el moment de l’adoració de la creu el celebrant ho farà amb una genuflexió o una inclinació profunda. La resta de l’assemblea ho farà per mitjà d’una genuflexió o inclinació profunda quan la creu sigui mostrada, i ho faran cada un sense moure del seu lloc. Es podria convidar, també, a tots els participants a la litúrgia a que facin un moment d’oració, en silenci, mentre es contempla la creu. S’evitarà, en qualsevol cas, la processó dels fidels en aquest moment de la celebració.
 •  A la Vetlla Pasqual el “començament de la vigília o lluerna” es pot fer a l’entrada de el temple. El celebrant principal haurà d’estar acompanyat per un nombre limitat de persones, mentre tots els fidels es mantindran en els seus llocs. Es beneeix el foc, es fan els ritus de preparació i s’encén el ciri tal com indica el Missal. El sacerdot, mantenint la distància de seguretat, fa la processó pel passadís central i es canten les tres invocacions “Llum de Crist”. No és recomanable repartir entre els fidels les veles i que les vagin encenent del ciri i després passin la llum uns als altres.
 • A la Vetlla Pasqual, per raons de brevetat pot escurçar-se el nombre de les lectures, però s’ha de procurar donar-li la rellevància adequada a aquest moment de la celebració. En cap cas, menys de quatre lectures.
 • A la Vetlla Pasqual, la “Litúrgia baptismal” es celebra tal com ve indicada en el Missal. La presència de l’assemblea aconsella no ometre el ritu de l’aspersió després de la renovació de les promeses baptismals. Preneu-vos la precaució, però, d’evitar el contacte amb l’aigua que es va a beneir quan aquesta es prepari, i que el sacerdot s’higienitizi les mans amb gel hidroalcohòlic abans de l’aspersió.

Esperant que aquestes orientacions siguin acollides de bon grat, seguim resant per la fi de la pandèmia, pels difunts, els malalts i les seves famílies, i per tots els que dediquen el seu esforç a pal·liar les conseqüències d’aquesta crisi que estem vivint, esperant que la celebració dels dies de la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor siguin una autèntica trobada amb Ell, que enforteixi la fe, esperança i caritat de tots els fidels.

ELS 40 DIES DE QUARESMA

Durant la Quaresma els cristians ens preparem per renovar la nostra pròpia participació en el misteri de Crist mort i ressuscitat. Són quaranta dies que van del Dimecres de Cendra al migdia del Dijous Sant. És un temps molt oportú per intensificar el nostre desig sincer i concret de conversió. A la Parròquia de Sant Martí de Teià, us volem ajudar a expressar aquest esperit penitencial de la Quaresma amb diferents propostes celebratives i amb l’ajuda als més necessitats portades a terme, com a comunitat cristiana, a través de Càritas Parroquial.

AVISOS:

 • El Dimecres de Cendra  d’aquest any  serà el 17 de febrer i la missa amb la impossició de la cendra a les 19:00 hores.
 • El Dimecres de Cendra ( 17 de febrer ), començament de Quaresma i el Divendres Sant ( 2 d’abril ), memòria de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, són dies de dejuni i abstinència.
 • Tots els divendres de Quaresma són també dies d’abstinència, la qual consisteix a no prendre carn, segons l’antiga pràctica del poble cristià. A més, és aconsellable que, per tal de manifestar l’esperit de penitència propi de la Quaresma, els fidels es privin de despeses supèrflues.
 • La llei de l’abstinència obliga els qui hagin complert 14 anys. La del dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys.
 • Cada divendres de Quaresma a les 19:00 hores celebrarem el pietós exercici del Viacrucis, que recorda les escenes claus de la Passió i Mort de Jesucrist.
 • El 28 de març celebrarem el Diumenge de Rams en la Passió del Senyor i la Benedicció popular de rams ( abans de la missa de les 12:00 )
 • Es dona la impossibilitat, enguany, de celebrar les tradicionals processons tant en el temps de Quaresma, de Setmana Santa i de Pasqua, pels motius sanitaris actuals, atesa la pandèmia de la COVID-19. Si canviessin les actuals circumstàncies, amb una millora de les dades sanitàries, i igualment ho fessin les disposicions de les autoritats corresponents, es podria reconsiderar la possibilitat de celebrar les processons.

7 diumenges de sant Josep

Per preparar la festa de sant Josep que se celebra el 19 de març hi ha diverses devocions populars i oracions. Una d’elles són els set diumenges de sant Josep. Sembla que la celebració de la seva festa el 19 de març va ser adoptada pels franciscans el 1399, seguit pels dominics una mica després. El Papa Pius IX, atenent peticions d’arreu del món, va declarar a Sant Josep com a patró universal de l’Església el 8 desembre de 1870. Una d’aquestes pràctiques de pietat popular que actualment ajuda a molts cristians són els set diumenges de sant Josep.

Precisament el diumenge 31-I-2021, començarà aquest costum per preparar la festa de Sant Josep. Els que vulgueu ens trobarem a l’església a les 11:30 del diumenge 31, per pregar junts les oracions pròpies d’aquesta devoció. Es tracta de dedicar els set diumenges anteriors recordant i pregant amb els principals goigs i dolors de la vida de Sant Josep. En concret, va ser el Papa Gregori XVI qui va fomentar la devoció dels set diumenges de Sant Josep, concedint moltes indulgències; però S.S. Pius IX els va donar actualitat perenne amb el seu desig que s’acudís a sant Josep, per alleujar la llavors aflictiva situació de l’Església universal.

Nosaltres a la parròquia hem engegat una campanya per a la restauració de la capella i l’escultura de Sant Josep. Volem sumar-nos a l’Any Especial que el papa Francesc ens ha invitat a viure a tots, entorn de la figura d’aquest sant. Donada la situació greu que estem patint amb motiu de la pandèmia, vigilarem molt que el pressupost de la restauració sigui moderat. Us animem a col·laborar a tots, perquè sigui la majoria possible dels feligresos i feligreses els que ens hi impliquem en aquest projecte. Estareu degudament informats de com evoluciona tot!

Comissió Sant Josep Teià ( CSJT )

LA UNITAT DELS CRISTIANS

LA UNITAT DELS CRISTIANS

Dintre de la dinàmica comunitària i personal d’un cristià, s’ha de notar el compromís de conrear una mirada evangèlica oberta als nombrosos trencaments en la tradició cristiana, produïts al llarg de l’història ( ortodoxos, anglicans, protestants, coptes, església siro-malabar, etc … Continua llegint

PROGRAMACIÓ DE NADAL

DIJOUS 17………………Celebració penitencial d’Advent a les 20:00

DIVENDRES 18… Llum Pau Betlem a St.Joan Vilassar Mar a les 20:00

DIJOUS 24, Celebracions de la Vigília de Nadal a les 19:00 i a les 21:00

DIVENDRES 25……………Missa de Nadal del Senyor a les 12:00 (*)

DISSABTE 26……………….Missa de Sant Esteve a les 11:00

DIUMENGE 27……………..Missa de la Sagrada Família a les 12:00 (*)

DIVENDRES 1, Solemnitat de Santa Maria Mare de Déu a les 12:00 (*)

DIMECRES 6………………..Epifania del Senyor a les 12:00 (*)

( * ) Aquest signe indica celebracions de precepte, es a dir, aquelles solemnitats de l’Església en que hi ha obligació de participar a la Santa Missa ( a més dels diumenges ).