7 diumenges de sant Josep

Per preparar la festa de sant Josep que se celebra el 19 de març hi ha diverses devocions populars i oracions. Una d’elles són els set diumenges de sant Josep. Sembla que la celebració de la seva festa el 19 de març va ser adoptada pels franciscans el 1399, seguit pels dominics una mica després. El Papa Pius IX, atenent peticions d’arreu del món, va declarar a Sant Josep com a patró universal de l’Església el 8 desembre de 1870. Una d’aquestes pràctiques de pietat popular que actualment ajuda a molts cristians són els set diumenges de sant Josep.

Precisament el diumenge 31-I-2021, començarà aquest costum per preparar la festa de Sant Josep. Els que vulgueu ens trobarem a l’església a les 11:30 del diumenge 31, per pregar junts les oracions pròpies d’aquesta devoció. Es tracta de dedicar els set diumenges anteriors recordant i pregant amb els principals goigs i dolors de la vida de Sant Josep. En concret, va ser el Papa Gregori XVI qui va fomentar la devoció dels set diumenges de Sant Josep, concedint moltes indulgències; però S.S. Pius IX els va donar actualitat perenne amb el seu desig que s’acudís a sant Josep, per alleujar la llavors aflictiva situació de l’Església universal.

Nosaltres a la parròquia hem engegat una campanya per a la restauració de la capella i l’escultura de Sant Josep. Volem sumar-nos a l’Any Especial que el papa Francesc ens ha invitat a viure a tots, entorn de la figura d’aquest sant. Donada la situació greu que estem patint amb motiu de la pandèmia, vigilarem molt que el pressupost de la restauració sigui moderat. Us animem a col·laborar a tots, perquè sigui la majoria possible dels feligresos i feligreses els que ens hi impliquem en aquest projecte. Estareu degudament informats de com evoluciona tot!

Comissió Sant Josep Teià ( CSJT )

PROGRAMACIÓ DE NADAL

DIJOUS 17………………Celebració penitencial d’Advent a les 20:00

DIVENDRES 18… Llum Pau Betlem a St.Joan Vilassar Mar a les 20:00

DIJOUS 24, Celebracions de la Vigília de Nadal a les 19:00 i a les 21:00

DIVENDRES 25……………Missa de Nadal del Senyor a les 12:00 (*)

DISSABTE 26……………….Missa de Sant Esteve a les 11:00

DIUMENGE 27……………..Missa de la Sagrada Família a les 12:00 (*)

DIVENDRES 1, Solemnitat de Santa Maria Mare de Déu a les 12:00 (*)

DIMECRES 6………………..Epifania del Senyor a les 12:00 (*)

( * ) Aquest signe indica celebracions de precepte, es a dir, aquelles solemnitats de l’Església en que hi ha obligació de participar a la Santa Missa ( a més dels diumenges ).

APRENDRE A ESPERAR

Tots nosaltres hauriem d’aprendre a esperar pacientment el Senyor. Conrear una actitud habitual d’espera confiada en Aquell que fou vist a la terra i convisqué amb els homes. Alhora, preparar-nos sáviament per aquella darrera vinguda de Déu, al final del temps, en glòria i majestat. I també, sobretot, distinguir el camí de la seva vinguda, ara, reconeixent-lo en la realitat immediata i dolorosa que estem passant. El temps litúrgic de l’Advent és una ocasió privilegiada per a preparar-nos, espiritualment, en aquest sentit: reconèixer Jesús en el passat històric, en el futur escatològic i en el present de cada dia.

Malauradament, vivim inmersos en un ambient dominat per les presses, el desànim interior, el desassossec del pessimisme. El papa Benet XVI a l’encíclica “Spes salvi” ens deia: “El creient necessita saber esperar suportant pacientment les proves per poder «aconseguir el que Déu ha promès» (…) L’espera de Déu característica d’Israel: el seu perseverar en la fidelitat a Déu basant-se en la certesa de l’Aliança, enmig d’un món que contradiu Déu (…). En el Nou Testament, aquesta espera de Déu, aquest estar de part de Déu, pren un nou significat: Déu s’ha manifestat en Crist. Ens ha comunicat ja la «substància» de les realitats futures i, d’aquesta manera, l’espera de Déu adquireix una nova certesa. S’esperen les realitats futures a partir d’un present ja lliurat. És l’espera, davant la presència de Crist, amb Crist present, que el seu cos es completi, amb vista a la seva arribada definitiva”.

Desitjo, a la meva pregària, que aquestes quatre setmanes d’Advent i la festa insubstituible de Nadal, ens ajudin a tots, a deixar que el nostre petit microcosmos personal, estigui obert a Déu, opti sempre per Ell, l’escolleixi una i altra vegada, sense defalliments ni dubtes. Que la Sagrada Família i sant Esteve, advocacions tan íntimament lligades al context nadalenc, ens ajudin a aprofitar totes les ocasions que se’ns presentin ( també la malaltia inesperada o la pandèmia persistent ) per saber esperar la manifestació d’un Déu que comparteix la seva vida poderosa amb les nostres fragilitats.

Mn. Esteve Espín Cifuentes

El més bell rostre de l’Església

Durant aquest mes de novembre i enmig d’un complicat escenari generat per la pandèmia, ens trobarem amb dos fites importants: la festa del patró de la parròquia, sant Martí de Tours i la beatificació d’un jove del Maresme, Joan Roig i Diggle. Es tracta de la figura singular de dos batejats, com nosaltres, que ens són molt familiars i que han merescut la digna admiració dels fidels a través de l’aprovació de l’Església. Aquestes dues dates significatives del nostre calendari de creients, m’han fet pensar en l’exhortació apostòlica “Alegreu-vos-en i celebreu-ho”, sobre la crida a la santedat en el món actual. Es tracta d’un document que ens pot  haver passat totalment desapercebut, enmig de la tempesta mediàtica d’altres intervencions i documents papals.

El que m’ha semblat molt interessant d’aquest document, és la clara disposició del papa Francesc, per motivar-nos envers la santedat. Fa una presentació del més bell rostre de l’Església, d’una manera: propera, atractiva,  moderna i per molt que ens pugui sorprendre, dirigida -valentment- a cadascú de nosaltres. Aquest valuós document vessa d’idees pràctiques i algunes conviccions agosarades. “Per reconèixer quina és aquesta paraula que el Senyor vol dir a través d’un sant, no cal entretenir-se en els detalls, perquè allí també pot haver-hi errors i caigudes. No tot el que diu un sant és plenament fidel a l’Evangeli, no tot el que fa és autèntic o perfecte. El que cal contemplar és el conjunt de la seva vida, el seu camí sencer de santificació, aquesta figura que reflecteix quelcom de Jesucrist i que resulta quan un aconsegueix de compondre el sentit de la totalitat de la seva persona”.

Si aquesta invitació a la santedat, la portem a la nostra consideració personal i la meditem pausadament, les preguntes surten a borbolls: Realment em sento cridat a la santedat en la meva vida de cada dia? Me n’alegro i celebro en mi, aquesta empenta evangelitzadora de la santedat? Quins subtils enemics de la santedat malformen la meva identitat de cristià? Quins recursos aprofito per enfortir aquest anhel de santedat, quan hi ha circumstàncies que ens aclaparen? Releguem el lliurament pastoral o el compromís en el món a un lloc secundari, com si fossin distraccions en el camí de la santificació? Demanem a sant Martí, a Joan Roig i a la Verge Maria, santa entre els sants, que ens ajudin a encoratjar-nos els uns als altres en aquest projecte únic i irrepetible de la santedat.

Mn. Esteve Espín Cifuentes

GRAN RECAPTE 2020

La irrupció de la COVID19 ha comportat una emergència sanitària a la que ha seguit una emergència social sense precedents. El Banc dels Aliments de Catalunya ha vist augmentar la demanda d’aliments en un 40% en els darrers mesos. També a Càritas Teià s’ha hagut de fer front a un fort increment del nombre d’usuaris al llarg de la primavera. 

Impulsada pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya, avui s’ha presentat la 12ª edició del Gran Recapte que com a conseqüència de la pandèmia eliminarà la recollida física d’aliments i la convertirà en donacions virtuals d’aliments a la caixa dels supermercats

Els voluntaris i les voluntàries no recolliran aliments però seran presents als supermercats els dies 20 i 21 de novembre per a informar sobre com es poden fer les donacions. A Teià, hi haurà voluntaris al Mercadona de la Plana i al Condis de la Riera.

El procediment del Gran Recapte d’enguany es farà:

  • Del 16 al 21 de novembre participació a tota la xarxa de cadenes de distribució alimentària mitjançant “bonos” de 1-2-3-5-20-50€ i aportació variable. 

A Teià, els punts de venda d’aquests tickets estaran al Condis i al Mercadona. Aquests tickets aniran al Banc dels Aliments amb els quals comprarà aliments per subministrar a les entitats receptores d’aliments, també Càritas Teià.

  • Del 16 al 21 de novembre aportacions de la ciutadania via codi QR
  • del 16 al 21 de novembre venda de tickets de 3€ a mercats i algunes botigues de proximitat per descanviar després per producte fresc.

A Teià, els punts de venda d’aquests tickets estaran a les parades del Mercat Municipal, a Queviures Marcual i a la Carnisseria Mónico. El valor d’aquests tickets anirà directament a Càritas Teià per la compra de productes frescos en les parades del mercat, Queviures Marcual i Carnisseria Mònico pels usuaris de Càritas Teià.

  • Del 16 de novembre al 16 de desembre campanya GRAN RECAPTE en el canal de compra on-line de les cadenes de distribució
  • Del 16 de novembre al 16 de desembre campanya GRAN RECAPTE on-line aportant les donacions directament al compte del BdA via www.granrecapteonline.com
  • Persones menors de 65 anys sense patologies que son considerades de risc per COVID-19 i que vulgui col·labrar, podeu dirigir-vos a: caritasteia.santmarti@gmail.com

Més informació: https://www.bancdelsaliments.org/…/gran…/_noticia:124

Una parròquia en sortida

La Congregació per al Clergat ha publicat una nova instrucció sobre l’evangelizació i la pastoral a les parròquies, emitida el passat 20 de juliol per aquest  dicasteri, presidit pel cardenal Stella. En general, dona interessantíssimes suggerències per a fer de les parròquies comunitats actives que facin front als reptes que tenim: envelliment de la majoria de feligresos, falta d’assistència d’altres franges d’edat més jove, propostes rutinàries i poc creatives, etc. La filosofia de fons d’aquestes instruccions impulsa una reforma profunda que inclogui la reorganització de certes estructures, mirant sobretot “a la conversió pastoral de tots nosaltres en sentit missioner”. Unes paraules del Papa Francesc citades en el document, semblen, definir -molt bé- la situació en la que ens trobem : “Si quelcom deu inquietar-nos santament i preocupar nostra conciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els aculli, sense un horitzò de sentit i de vida” (cfr. Evangelii gaudium, n. 49).

Aquest document se’m fa imprescindible per afrontar els reptes que actualment tenim a totes les parròquies de l’entorn i per suposat a la nostra comunitat cristiana de Teià. És per això, que recomano, vivament, una lectura: detinguda, orant, compartida! Habitualment, tots tenim pressa, a tots ens costa aturar-nos per a reflexionar i fer examen en qüestions decisives i delicades que ens afecten d’una manera molt directa. Els aspectes parroquials que es tracten en aquesta instrucció són essencials i val la pena dedicar temps. Necessitem implicar-nos i discernir la manera en que la nostra estimada parròquia, sàpiga “acollir els reptes del temps present, per adecuar el seu propi servei a les exigències dels fidels i dels canvis històrics. És necessari un renovat dinamisme, que permeti redescobrir la vocació de cada batejat a ser deixeble de Jesús i missioner de l’Evangeli” (n. 11 )

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/20/inst.html

Mn. Esteve Espín Cifuentes

POST-SANT JORDI A CÀRITAS

Avui hem recollit i endreçat el local després de tot l’enrenou de la fira de Sant Jordi. Ha estat un cap de setmana intens, precedit de molts dies de preparació. Crec que esteu d’acord amb nosaltres que l’esforç ha valgut la pena. La fira ha estat un èxit, tant des del punt de vista econòmic com social. Molta gent s’ha acostat a Càritas i s’ha interessat en la feina que fem. Hem rebut mostres de reconeixement, d’agraïment i de suport, sobre tot pel fet d’haver continuat de prestar un servei a les persones més necessitades del poble tot i la excepcional situació de la COVID. Gràcies a tot@s que heu col·laborat de manera desinteressada, que ens ha portat llibres per vendre, que heu vingut a comprar plantes, manualitats, galetes fetes a Teià, llibres i samarretes.

Els propers dies 18 i 19 de juliol celebrarem Sant Jordi a al pati Càritas dins dels actes de la mostra literària de Teià. Hi haurà venda de llibres de segona mà, de plantes aromàtiques, manualitats, i moltes coses més. També tindrem un punt de recollida per les persones que vulguin fer una donació d’aliment. Us hi esperem!